Baggerwerk

Sleepdienst Leiden assisteert bij baggerwerkzaamheden, voor zowel kort- als langlopende projecten.

Sleepdienst Leiden assisteert bij werkzaamheden in de weg- en waterbouw. Onze sleep-en duwdienst kan alle materialen af- en aanvoeren. Sleepdienst Leiden heeft jarenlange ervaring met baggerwerk. We zijn gewend om te werken met draaiboeken, veiligheidsplannen en protocollen.